יותר

QgsExpression להחלה על תכונה


אני משתמש ב- QGIS 2.8. לתיעוד של QgsExpression אני רואה את שיטת ההערכה על התכונה כמשוחררת. במה אני אמור להשתמש במקום בשיטות אלה? יש לי ביטוי כלשהו וצריך לבדוק אם הביטוי מעריך נכון או לא נכון בתכונה נתונה.


אתה מסתכל במסמכים עבור> = 2.12, לא 2.8. זו השיטה הנכונה לשימוש בסדרת QGIS 2.0, אך ב- QGIS 3.0 תצטרך להשתמש בשיטה שלוקחת ארגומנט QgsExpressionContext. זה זמין רק ב- QGIS 2.12 ומעלה.