יותר

כיצד "לפלט לקובץ רסטר" באפליקציה עצמאית על בסיס קומפוזיציה?


באפליקציה עצמאית אני רוצה ליצור מלחין הדפסה עם המפה, אגדה וסרגל קנה מידה. אני מנסה עם קודים שונים אך ללא הצלחה. חיפשתי בכמה פורונים אבל לא מצאתי תשובה.

basename_R = fileInfo_R.baseName () R_color_raster = QgsRasterLayer (R_color, basename_R) layeret = [] QgsMapLayerRegistry.instance (). addMapLayer (R_color_raster) layeret.append (R_color_raster.id ()) myMap myComposition.setPlotStyle (QgsComposition.Print) # legend legend = QgsComposerLegend (myComposition) legend.model (). setLayerSet (myMap.layers ()) legend.model (). setLayerSet myComposition.addComposerLegend (legend) legend.setItemPosition .setFrameEnabled (True) legend.setScale (.7) output_jpeg = "... /Factor.jpg"> ביצוע מפות סדרתיות מתבנית באמצעות PyQGIS?

בגרסה 2.4 ומעלה מוחלף המציג מפה על ידי הגדרות מפות. אני מנסה זאת ואני עדיין מנסה אך ללא הצלחה להרכיב את המפה שלי. האם מישהו מנסה להשיג את זה נכון?

עדכון

אוקי, אני מוצא את הפיתרון ל"הוספת מפה ". הנה הקוד:

fileInfo_R = QFileInfo (R_color) basename_R = fileInfo_R.baseName () path = fileInfo_R.filePath () R_color_raster = QgsRasterLayer (path, basename_R) layeret = [] QgsMapLayerRegistry.instance (). addMaporlay_Rayer_ )) myMap = QgsMapSettings () mapRectangle = myMap.fullExtent () myMap.setExtent (mapRectangle) myMap.setOutputSize (QSize (1300,900)) myComposition = QgsComposition (myMap) myComposition.setPlotStyle (QgsComposition = QgsComposition) , 0 w, h = myComposition.paperWidth (), myComposition.paperHeight () composerMap = QgsComposerMap (myComposition, x, y, w, h) composerMap.gridEnabled () myComposition.addComposerMap (composerMap) composerMap.setLayerSet (myMap. )) # legend legend = QgsComposerLegend (myComposition) legend.model (). setLayerSet (myMap.layers ()) legend.model (). setLayerSet myComposition.addComposerLegend (legend) legend.setItemPosition (25,122) legend.setFrameEnabled (True) legend .setScale (.7) פריט = QgsComposerScaleBar (myComposition) myComposition.ad dComposerScaleBar (item) item.setStyle ('Numeric') item.setItemPosition (0,122) item.update () output_jpeg = "… /Factor.jpg">qgis מלחין הדפסת פיתון