יותר

מאפיין שטח לפי ההקלה שלו באמצעות ArcGIS Desktop?


אני רוצה לאפיין את השטח לפי ההקלה שלו עם ArcGis 10. אני מנסה להגדיר שטח רחב על ידי ההקלה שלו, אבל הייתי רוצה לעשות את זה בצורה אוטומטית או חצי אוטומטית עם ה- GIS.

קראתי בכמה אתרים שאני יכול לעשות את זה עם מדד המיקומים הטופוגרפיים, אבל אני לא יודע איך. מישהו יכול להסביר או לתת כמה הפניות כדי ללמוד כיצד אוכל לבצע ניתוח זה?


ייזור ביו -אקלימי והפצה פוטנציאלית של Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) במחוז דרום קיבו, DR קונגו

תולעת צבא הסתיו (FAW) Spodoptera frugiperda (JE Smith), הוא כיום מזיק הרסני ברחבי העולם בשל יכולת הפיזור והתנהגות ההזנה הרעה של מספר גידולים. מודל הפצת מינים של MaxEnt (SDM) פותח בהתבסס על התרחשות FAW ונתונים סביבתיים שנאספו. זוהו אזורים ביו -אקלימיים וצפוי הפצה הפוטנציאלית של FAW בדרום קיבו, מזרח קונגו.

תוצאות

הטמפרטורה השנתית הממוצעת (bio1), הגשמים השנתיים (bio12), עונתיות הטמפרטורות (bio4) ומשך העונה היבשה הארוכה ביותר (llds) השפיעו בעיקר על התפלגות פוטנציאל ה- FAW. השטח הממוצע מתחת לערך העקומה של המודל היה 0.827 והדגים את המודל דיוק יעיל. על פי מבחן Jackknife בעל חשיבות משתנה, נמצא כי כמות הגשמים השנתית תואמת את הרווח הגבוה ביותר בשימוש בבידוד. האזורים המתאימים של FAW שבהם סביר להניח כי מזיק זה קיים במחוז דרום קיבו מחולקים לשני מסדרונות. המסדרון המזרחי המכסה את השטחים המזרחיים של שטחי קאלהה, קבארה, וואלונגו, ואוירה ופיזי והמסדרון המערבי המכסה את האזורים המערביים של קאלהה, קבארה, וואלונגו ומוונגה.

מסקנות

מחקר זה מספק מידע חשוב על התפוצה של אזורי FAW ואזורים ביוקלימיים בדרום קיבו. בהתחשב בהתפשטות המהירה של החרק והשונות האקלימית הנצפית באזור המעודדות את התפתחותו והתפשטותו, יהיה מתוכנן בעתיד לפתח מערכת ניטור ואסטרטגיות ניהול יעילות להגבלת התפשטותו ופגיעה ביבול.


שבריריות סביבתית ויכולת שימוש בקרקע כמכשירים לתכנון סביבתי, אגן נהר קרטטינגה, ברזיל

ההתפייסות בין איכות הסביבה ופיתוח הפעילות החקלאית מהווה אתגר רציני לניהול משאבי הטבע, בהתחשב בכך ששימוש לא הולם בקרקע עלול לגרום לנזקים משמעותיים לאורך קו המים. לפיכך, מטרתה של עבודה זו היא לנתח את השבריריות הסביבתית ואת יכולת השימוש בקרקע כמכשירי סבסוד לתכנון הסביבתי של אגן נהר קראטינגה, ברזיל. הערכת השבריריות הפוטנציאלית בוצעה על ידי ניתוח רב -קריטריוני של גורמי שבריריות הקרקע, גיאולוגיה, ניתוק הקלה וגשמים. כדי לקבוע את הרגישות האמיתית להתדרדרות סביבתית, נכללו בניתוח משתני שימוש בקרקע וכיסוי קרקע. הקרקע סווגה במערכת יכולת השימוש, ואימתה את ההתנגשויות הקיימות עם השימוש הקרקעי הנוכחי. של דו מוראנית אני מדד שימש להערכת אוטוקורלציה מרחבית בין הניתוח. התוצאות הראו כי אגן נהר הקראטינגה מציג שבריריות פוטנציאלית בינונית עד גבוהה, כאשר למעלה ממחצית השטח הוא ברמת השבריריות הסביבתית הגבוהה. בהשוואה לניתוח השבריריות הסביבתית, מתודולוגיית סיווג הקרקע הראתה התאמה אוטומטית מרחבית משמעותית וקבעה אזור דומה לאגן המשמש מעל יכולתו, מה שמאפשר לציין מרעה ואזורי אדמה חשופים כעדיפויות ליישום מדיניות שיקום. לפיכך, המסקנה היא כי התאמה של שתי המתודולוגיות, כולל ניתוח גורמי השפלה סביבתיים יחד עם הבנת הקיבולת המרבית לשימוש חקלאי, מהווה פעולה מהותית לסבסוד תכנון הולם של השימוש בקרקע בקווי מים.

זוהי תצוגה מקדימה של תוכן המנוי, גישה באמצעות המוסד שלך.


תַקצִיר

העלייה האקספוננציאלית באוכלוסייה העירונית של המדינות המתפתחות בעשורים האחרונים ותופעת העיור המואצת שנובעת מכך הביאו לידי ביטוי את הצורך לפתח מערכות לניהול פסולת סבילות ויעילות. הטמנה סניטרית מהווה את אחת השיטות העיקריות לסילוק פסולת מוצקה עירונית. החלטות יישוב אופטימליות קיבלו חשיבות ניכרת על מנת להבטיח נזק מינימלי לרכיבי המשנה הסביבתיים השונים וכן להפחית את הסטיגמה הקשורה לתושבים המתגוררים בסביבתה, ובכך לשפר את הקיימות הכוללת הקשורה למחזור החיים של מזבלה.

מאמר זה עוסק במיקום הטמנה חדשה באמצעות ניתוח החלטות מרובות קריטריונים (MCDA) וניתוח כיסוי באמצעות מערכת מידע גיאוגרפית (GIS). המערכת המוצעת יכולה להכיל מידע חדש על בחירת אתר ההטמנה על ידי עדכון מאגר הידע שלה. מספר גורמים נלקחים בחשבון בתהליך האיתור, כולל גיאולוגיה, משאבי אספקת מים, שימוש בקרקע, אתרים רגישים, איכות אוויר ואיכות מי תהום. לשקלול הוקצו כל קריטריון בהתאם לחשיבותם היחסית ולדירוגים בהתאם לגודל ההשפעה היחסי. התוצאות מבדיקת המערכת באמצעות אתרים שונים מראות את יעילות המערכת בתהליך הבחירה.


ניהול חירום עירוני

חלק זה מכסה סקירה ביקורתית על השימוש בניתוח מרחבי בכמה מצבי ניהול חירום עירוניים. הוא מספק היקף מבפנים ומבחוץ של העבודה שצוטטה בהקשר זה באופן שידגיש את תהליך קבלת ההחלטות המשופרת. היקף ההיקף יתרכז בהתקדמות החשובה ביותר בניצול שיטות ניתוח מרחבי לניהול חירום במצבים עירוניים.

יישומי ניתוח מרחבי במפגעים טבעיים

רעידות אדמה ותיאום הומניטרי

הספרות בנושא GIS ותיאום הומניטרי התחילה בהתבוננות תחילה על הגישות השונות בהן ניתן להשתמש ב- GIS לתיאום אפקטיבי. ללא קשר לדרך שבה נתפסה GIS בעיקר, בתוך הקהילה לניהול אסונות, ככלי קרטוגרפי, גישה לניהול ניתוח והדמיה ראשונית או מערכת ניווט אלקטרונית, הדבר אינו מתאר באופן אטרקטיבי את הדרך הטובה ביותר לניצול GIS בהומניטרי. סיוע (Currion 2006). ישנם מספר רב של ניצולים אפשריים של GIS לסיוע הומניטרי. לדוגמה, ניתן להשתמש בשיפור השיפור, שהוא חישובי GIS מתקדמים כדי לטפל בבעיית מתאר, כדי לגלות אזורים סבירים לסליקה. לדוגמה, ניתן להשתמש בחקירת תמיכה לניתוח מערכות יחסים מרחביות באמצעות GIS ככלי לאמוד פגיעות למפגעים שונים על סמך קרבה.

בשנת 2005, מחקר מורכב של מצבי חירום הומניטריים מאת Verjee (2005), נלקח מניתוחי הקשר ודוגמאות בהתקדמות חדשנית לעיצוב יישומי GIS הפוטנציאליים למקרי חירום הומניטריים, שהיו:

מיפוי וקרטוגרפיה (מיפוי שימוש בקרקע, מיפוי תשתיות, מיפוי דמוגרפי, לוגיסטיקה וקיימות).

הסברה, מדיה ותקשורת (גישה ציבורית למידע, דיווח, הערכת תוכניות, סיקור חדשות).

דוגמנות וסימולציה לתרחישי אסון (תרגול, תרגילים ותרגילים, זרימת מידע נתונים, תכנון מצבי חירום).

ניהול ותכנון סביבתי (תכנון, גידול תשואה, הערכת משאבים).

ניהול סיכונים ומפגעים (ניתוח סיסמי, בחירת ותכנון אתרים ואומדן והפחתת מפלס המים).

ניתוח פגיעות והערכה (מסגרות אזהרה מוקדמת לעונה היבשה, המדבור והרעב, דוגמנות מגיפות ותכנון צונאמי).

הפחתת סיכונים ('אזורי בעיות' המבדילים תכנות הוכחות ותקלות).

מדיניות תגובה וניהול ארגוני (ניהול, תכנון והדרכה).

טבלה 1 מדגימה את יכולות ה- GIS במצב זה. למרות שישנם יישומים שונים של ניתוח מרחבי כטכניקת GIS, כולם חולקים מטרה סופית, שאליה היא לנצל את המצב המודע המצב לכל התחומים המתעניינים כך שניתן להבחין בחששות מהותיים ו אחרי זה ביחד השיגו.

ניתוח מאוחר של Eveleigh et al. (2007) ואל-אחמדי ואח '. (2014) השתמשה בניתוח מרחבי למחקרי אסונות רעידת אדמה. הגישה שאומצה מכירה בכך שבמסגרת הסיוע ההומניטרי "חדשנות GIS נאבקת כיצד להתמודד עם סוגיות מורכבות הדורשות דוגמנות של תופעות דינאמיות, תכונה, התנהגות, נתונים משתנים במהירות. הם הגיעו למסקנה כי קיים פוטנציאל גבוה למודלי הערכה מבוססי GIS לתת קפיצה קדימה הצפויה להתמודד עם הדרך האקראית של מצבי חירום הומניטריים.

באלי ואח '. (2005) הציג את השימוש בחישה מרחוק לסיוע הומניטרי, והראה כי ניצול האיתור מרחוק ו- GIS אפשרו להעביר 200,000 IDPS להתנחלויות ארוכות טווח בעלות מקור מים מתחדש ועם פוטנציאל שיפור ביחס לתברואה, חקלאות, ואפילו כוח מים. אפליקציית GIS חזקה נוספת המשמשת לתמיכה במצבי חירום הומניטריים הייתה פרויקט החיבור הגלובלי, שכלל את אוניברסיטת קרנגי מלון, נאס"א, גוגל ונשיונל ג'יאוגרפיק, ותרם לתכנון הסיוע ל -8 באוקטובר 2005, רעידת אדמה ודרום צואמי בדרום אסיה. בפרויקט זה, GIS נוצל כדי להשיג ולהעביר תמונות ברזולוציה גבוהה מ- Quickbird של גלובוס דיגיטלי.

אש פראית

ESRI (1999) הראתה גישה לתיאור אירוע אש המתפשט במהירות ובדיוק ניתן להשתמש בניתוח מרחבי לזיהוי אזורי אש בסיכון גבוה ולהקים אזורי חיץ לפינוי. על אף קביעת אזורים בסיכון גבוה, ניתן לשלב ניתוח מרחבי עם ניתוח סטטיסטי כשיטת אימות לאזורים המציינים את הערכת הנזק הסופי, בנוסף להחלטה לספק מודלים חזותיים לאזורים שנפגעו מאוד, על פי Goodchild (2006). עדשים ואחרים. (2006) נתנה כיוון על ידי הבחנה של שכבות פוטנציאליות שניתן לנצלן לזיהוי אש עירונית. השלב הראשוני היה להשתמש בהנחיות היקף ואורך כדי לשרטט את הלהבות השונות (המבוססות על החלטה של ​​ברק או אש המציתה אדם) במהלך תקופה מסוימת. מידע האש עשוי להיראות, לכל הדעות, בתוך נתיבי מים. עם זאת, זוהי בעיקר סיבה להתאמת אזורי חיץ כדי לתת רפיון לטעויות כאלה. תהליך החיבור מייחס מידע והצג ארבע טכניקות אנליטיות לסימולציה והדמיה מחוץ לאש שליטה. למרות העובדה שהדגש שלהם במיוחד על קטסטרופות של שריפות שהובאו על ידי בני אדם, בהצעת ארבע החלופות שנקבעו לבחינת אש עירונית:

קשה למנוע את סכנת האש העירונית. למרות זאת, באמצעות המפרט המזוהה של אזורי הסיכון, ניתן למזער את הישנות הלהבה. Jaiswal et al. (2002) הוכיחו כי GIS כאשר הוא מצטרף לתמונות לוויין, יכול להיות שימושי בזיהוי אזורים בסיכון גבוה בסביבה נתונה ולהגביל את התפשטות האש ובכך למזער את ההשפעה. Jaiswal et al. (2002) בחנו גם את השימוש ב- ArcGIS לרעיון זה, והכריזו כי תמהיל נתוני היסוד הטופוגרפי וחישה מרחוק למיפוי צמחיה יכול לבצע הערכה מדויקת של שטחי אש בסיכון גבוה המשמשים למטרות מתינות ותגובה. ב- Jaiswal et al. (2002) נעשו שכבות שונות של צמחייה, שיפוע, קרבה להתנחלויות ומרחק מהכבישים כדי לספק אינדיקציה לגבי אזורי שריפה בסיכון גבוה. לאחר שציינו נתונים אלה, תוכננו אזורי חיץ של 1000, 2000, 3000 ו -4000 מ 'המקיפים את אזורי הסיכון הגבוה כדי להרחיב את רמות הסכנה הייחודיות. למרות שהם חקרו מקרה מסוים של הודו, הרעיון של שימוש בניתוח מרחבי של GIS המאוחדת עם תמונות לוויין להבחנת אזורים המועדים לסיכון גבוה לשריפה הוכיח את נאותות ה- GIS ככלי לניהול אסונות עירוניים. אם ניתן להשתמש ב- GIS כדי לדגמן ולדמות אזורי אש בסיכון גבוה עם מאגרים, מה שנותן הבנה לאמות מידה כי ניתן להשתמש ב- GIS גם להצגת מודלים להערכת נזקים באמצעות תוכנות שונות ושכבות נתונים שונות, ללא קשר למיקום הגיאוגרפי.

פראדהאן ואח '. (2007) השתמש בבדיקת GIS כדי להחליט על רגישות לשריפה, תוך שימוש ב"מאגר נתונים מרחבי וקטורי "עם GIS ומאוחד עם מידע טופוגרפי, מידע על דלק, מיקוד סקירת בסיס ומפות. זה לקח בחשבון את המשתנים המשתנים, שהוחלפו לאחר מכן לרשת רסטר, וזיהו 112 תאים בתוך אירועי האש. שיטת יחס מבוססת תדר שימשה לאפיין את "הקשרים בין אזורי נקודה חמה והמרכיבים באזור המחקר". האתגרים, למרות זאת, היו בעיבוד "כמות נתונים משמעותית". המסקנה נגזרת מ- Pradhan et al. (2007) על ניצול תחזיות כאלה למיפוי סיכוני אש והפחתה היה משכנע למדי. בחיזוי רגישות האש בעת שימוש בניתוח תדרים, הומלץ להשתמש בתוצאות שנקבעו תוך התראה, על פי Pradhan et al. (2007). הוצע כי גישות הניתוח שבחינתן משמשות באופן יסודי בתוך אירוע שריפה, המציע מיפוי אזורים מושפעים מאש במקום לנסוע לעבר סיוע בתהליך ניהול אסונות אש.

הצפות

קורריה ואח '. (1998) הוכיחו כי GIS נתפס ככלי מוצלח לארגון ודמיון נתונים ממקורות שונים על ניהול מרחבי שיטפונות מרחיקי לכת. כחלק מגישה כוללת זו לניהול ניהול מישורי הצפה, יש חשיבות רבה ליכולת לחזות את תופעות הלוואי של מצבים שונים לגבי אזורים מוצפים ואזורים קשורים בסיכון. מורו (1999) דן באזורים ההידרולוגיים והמבוקרים במים מקבלים חלק מכריע, ויש הרבה מה להגיע לאיחוד היכולות המוצגות במערכת GIS. נקודת המבט של השימוש ב- Intergraph GIS עם IDRISI GIS סיפקה דרך יעילה בהתמודדות עם מצבי חירום בשני מימדים ותלת מימד. שימוש בדוגמניות רב ממדיות בדרך כלל הרחיב את הגמישות בשימוש ב- GIS כמכשיר לדוגמנות הצפות. Gogoaşe Nistoran et al. (2016) הראו את האפקטיביות של ניתוח מרחבי באמצעות GIS לצורך הדגמת הצפת הצפות כתוצאה משבירת סכר.

תפקידו של GIS בניהול אסונות הצפה נותח על ידי Cova (1999), מתוך נקודת המבט של ניהול חירום מקיף (CEM) וארבעת השלבים שלו: הפחתה, מוכנות, תגובה והתאוששות. בעקבות אסון, GIS מקבלת את ההזדמנות להיות חיונית לתמיכה בהערכת נזקים, הערכה ואומדן עלויות לפיתוח. לאחר אסון, GIS הוא כלי בעל ערך לתמיכה בהערכת עלויות ובנייה מחדש. עבאס ואח '. (2009) הציע מחשבה מבוססת GIS בנוגע לשינוי התצוגה והייצוג של נחשול נחשול עבור מחוז משנה של Allahabad Sadar (הודו). זה מצטרף למסגרת, המתודולוגיה/הגישה שתכננה לחקור את התואר ליישום ניתוח מרחבי לתגובה מהירה. האזורים שנפגעו בשיטפונות הוכרו, ומיקומם נבדק, היכן שנוהלות ה- GIS טופלה על מנת לקבל את המידע המרחבי לארגון הפוריות הפורע לשטחים שנפגעו. הגישה שאומצה סייעה בזיהוי נושאים שעשויים לשדרג את השיטות הנוכחיות של ארגוני ניהול חירום. הגישה נותנת מכשיר סמכות יסודי מתאים ומהיר לתגובה זריזה למקרי חירום אם נעשה בו שימוש נכון, מה שעל פי הקווים הללו יסייע במזעור אובדן חיים ורכוש. א-סבהאן ואח '. (2003) הציע מחקר בניית GIS, לאור השינוי ברמות המבול והייצוג. זה מגבש את ההסדר, חקר המצב הנוכחי של מודלים הידרולוגיים מתקדמים המשמשים למידול שיטפונות והפחתת סיכונים. הוא ציין כיצד מערכות אלקטרוניות יכולות להתגבר מעט מהחסימה של מבנים קיימים. בעוד שמודלים מבוססי GIS הידרולוגיים פתוחים, הם אינם מתאימים באופן יעיל ליישום העקבי ולרוב אינם מתאגדים בעיקר עם מערכי נתונים מרחביים.

Buchele et al. (2006) וחן ואחרים. (2009) דנה בגישה מודרנית להערכה משולבת של סיכוני הצפות. לאור קביעת בחינה יחסית יותר של מודלים שונים של הערכת סיכוני הצפה, למיפוי, בעיצומם של מצבי קיצון. העוצמה של השיטות הסינכרוניות והקנייניות הפנימיות בשימוש נותחה על ידי חן וג'אן (2008). המחקר השתמש בטכניקה המבוססת על מפעיל כדי לדגמן זרמי תנועה ברמה של רכבים בודדים ובוחן את כלל הפרקטיקות של דוגמנות והדמיה של עצמים נעים, בזמן חירום. דה סילבה (2000) הציג מודל מערכת תמיכה בהחלטות מרחביות (SDSS) שהייתה נורמלית לעריכת שרטוטים למיפוי חירום, כאשר פעולות תגובה תוך שימוש במידע מרחבי וייצוג נקודות עצירה ב- GIS. הוא מתממשק יחד עם החלק הגיאו -מרחבי של קטע הניתוח המרחבי ניתן על ידי ה- GIS. SDSS, כך שהוא נותן מידע מרחבי מפורט של הרחבת אזור השיטפון ושכבות מעורבות.

מוררי ואח '. (2008) הציע גישה לניהול יישום מערכות מידע גיאוגרפיות מבוססות אינטרנט (WebGIS), אשר יחזק את האנשים החיים באזורי שיטפונות, שעלולים בשלב מסוים להיות בלתי מוגנים לאור קרבתם לנחל וההתאמה של שִׁיטָפוֹן. Zerger and Wealands (2004) הראו כי דגמי הצפה הידרודינמיים מהירים מרחבית עשויים לצפות לחלק חיוני בהפחתת סכנות הסכנה הממוצעות. מרכיב מרכזי במודלים אלה אשר הופכים אותם מתאימים להצגת סיכונים הוא היכולת לתת נתוני טבילה בזמן על תחילת, אורך ויציאה למצב חירום. נתונים כאלה יכולים להוות את ההתחלה לאמצעי ניצול התזמורת, למיפוי, לניקוי הבימוי ולמציאת ארגון משבר הגיוני לתת כמה ייצוגים לתגובות סכנה. כדי לטפל במחסומים אלה, נוצר מבנה המתממשק, עם צוות תגובה למקרי חירום עם מערכת תמיכת החלטות מבוססת GIS.

סופות אבק

סופות אבק נקראות אחרת סופות חול, היא מייצגת את אחת הסכנות הנפוצות עם מגוון רחב של השפעות סביבתיות. במהלך אירוע של סערת דוכן, הוא משפיע על בריאות האדם בדרכים שונות. סופות חול הן סיבה קריטית לתאונות דרכים וגורמות לעיכובים בתחבורה האווירית. גודי (2008a, b) דן במוצרים במהלך תהליך התפרצות סערות הדוכנים. הוא מציג חלקיקים עדינים, מלחים וכימיקלים (ספירת קוטלי עשבים) לסביבה, עם חבילה של השפעות בריאותיות, כולל תלונות בדרכי הנשימה וכן מחלות קשות שונות. סופות אבק יכולות להעביר אלרגנים כולל אורגניזמים מיקרוסקופיים וגידולים, באופן זה משפיעים על בריאות האדם. ניתוח מרחבי יכול להצליח בצורה יוצאת דופן בהצגת המיצג וההשפעה של סופות חול. באופן ספציפי, אנו יכולים להשתמש ב- GIS כדי להעניק את היכולות הנלוות בניהול סערות אבק בניהול אסונות.

ההתפתחויות האחרונות בהתחממות הגלובלית ובשינויי האקלים גרמו לפעילות מוגברת של סופות חול בחלקים שונים של המילה. חוקרים רבים, ביניהם Goudie (2008a, b Xu et al. 2006) עסקו בבחינת אירועי סופות חול והשפעתם על פני הקרקע, תוך שימוש ב- GIS וחישה מרחוק. גודי (2009), דן במתודולוגיה הראשונה הנשענת על חקירת מידע על תחנות מזג האוויר וייצוג התפשטות חומרים חלקיקים בפרט שטח בקשר לטמפרטורה בינונית וטמפרטורה תת-יבשה, במיוחד במדבר או במדבר למחצה או באזורים. . מחקרים הניתנים למדידה מראים כי אירוע סופות אבק חול מתייחס לרמה גבוהה של מהירות הרוח, אשר מזוהה כך היטב עם מרכיבי פני הקרקע ואז שוב, קשר משמעותי בין אירוע גשם לבין אלמנטים אטמוספריים אחרים, למשל משקעים וטמפרטורה היו לא צפו. זאת למרות החלק של כיסוי הצמחייה, אשר נקשר באופן חד משמעי לסופות אבק.

סכנות בריאות

לדברי Cioccio and Michael (2007) ניהול חירום של השפעות בריאותיות, התמקדות ספציפית באוכלוסייה הפגיעה וגישה לשירותים רפואיים טכנולוגיית GIS מסוגלת להתקפי חום קיצוניים, על ידי מתן התואר והיישום לניתוח מרחבי של הפצת השירותים והקשר שלה. לאוכלוסייה בסיכון. למרות כל זאת, הספרות המכסה את השימוש ב- GIS להשפעה בריאותית מוגבלת במקצת. בקשות רבות לשימוש ב- GIS בבריאות מתמקדות במתודולוגיה וביישומים המעשיים לתחומי האוכלוסייה הפגיעה, הפצת מתקני הבריאות והפצת מקלטים לשעת חירום. ניתן לקשר את שלושת הנושאים הללו למפקד ולמידע על התנועה כדי לספק מודלים מרחביים מפורטים יותר, כאשר מתמודדים עם מפגע זה.

שארמה ואחרים. (2008) הצביע על כך שאחד הניצולים המרכזיים של GIS במידול וסימולציה של מגיפה הוא עידוד גישה לשירותי בריאות על ידי תושבים המתגוררים באזור הביטחוני של מפגש המוני או אירוע חברתי. זה יושג על ידי מתווה יישום GIS שיסייע לרשויות הבריאות בתכנון והטמעה של מענה רפואי חירום, בדגש על שיפור התמיכה באוכלוסייה חלשה, כולל:

הבטחת שגרה רציפה לשירותי הבריאות בימי זמנים של גישה מוגבלת לאזור אבטחה

הבטחת הליכי פינוי למקרי חירום רפואיים שאינם קשורים לאירוע

מתן פינוי וטיפול רפואי בזמן במקרה של אירוע סיבתי המוני.

ניתן להשיג זאת על ידי מתווה כלי מיפוי לאיתור חברי קהילה פגיעים בתוך האזור הפגוע, אם תתעורר התרחשות של אסון טבע או טכנולוגיה הממתינים, למשל, גל חום או הפסקת חשמל. בקררה-פרננדז ואח '. (2008), הסביר כי ניתן להשתמש ב- GIS לציון נתיבי גישה ופינוי, לאירועי חירום או ניהול אסונות המתקרבים או מתנהלים. מטרות עשויות לשלב מקלטים, בתי ספר או יעדים מוגדרים מראש מחוץ לאזור הביטחון Chandana et al. (2007). התמיכה העיקרית ב- GIS בפרק מגפה יכולה להיות באמצעות ניצול GIS המתכוון לנושאים כלליים בבריאות הציבור, במיוחד לאפיין את השימושים וההגבלות שלו בניהול פניות התיאור של האוכלוסייה הפגיעה. GIS תומך בפעולות התערבות מתקדמות, למשל, Roland Daley et al. (2015) הדגישו כמה מהנושאים הללו כדלקמן:

בחירת אתרים למרכזי שפעת קהילתיים ותחנות חיסון.

ניטור והערכת השפעת מרכזי התחנות והתחנות.

ביטול אירועים ציבוריים והתכנסויות.

סגירת בתי ספר, מפגשים והתכנסויות.

הגבלת השימוש במסגרות התחבורה הציבורית.

זיהוי קבוצות פוטנציאליות להסגר ובידוד.

לאלץ אנשים לעקוב אחר מבודדים קבוצתיים או בודדים.

יישומי ניתוח מרחבי במפגעים טכנולוגיים

הפרעה בתשתיות ותקלות

Cova and Church (1997) ו- Cimellaro (2016) דנו בגישה להכרה מכוונת של שכונות שעשויות להתמודד עם אתגרי תחבורה במהלך פינוי חירום. תיאור מסוג זה מציע גישה מעניינת לניהול קבוצת הערכה של חוסר הגנה באזורים הכפופים לסיכונים דינאמיים מתקדמים של השפעה מרחבית לא בטוחה (למשל, דליפות מסוכנות בכבישים). נקבעת הערכה היוריסטית שיכולה להיות שימושית להעברת התשובה המצוינת עבור מודל זה במסגרת GIS, כפי שהייתה קשורה לאזור מחקר.

Camps (1993) הציגה מסגרת חדשה ממוחשבת לניהול סיכונים לשימושם של אנשי ניהול סיכונים פחות מנוסים, אשר יפחיתו את הסיכוי וחומרת התאונות. המסגרת שפותחה מתאימה לשימוש באתרי נפט, גז או עיבוד כימי. הוא מצטרף למודלים מדעיים ולכלי חישוב לסימולציית תאונות ובניית מאגר מידע הכולל תרחישי תאונות ותוכניות תגובה. כמו כן, ניתן להשתמש בו כחלק ממצב חירום כדי להחליט על גישות מועדפות למציאת סיוע חיצוני.

יישומי ניתוח מרחבי במפגעים מעשה ידי אדם

כינוס המונים ותסיסה אזרחית

סוגים רבים של התכנסות המונים וריכוז שינויי האוכלוסייה המשתתפים באירועים כאלה עשויים להשתנות, תלוי באופי האירוע, במיקומו ובזמן ובעונתו של האירוע. לדוגמה, הפגנות אזרחיות, קונצרטים של רוק בחוץ ומשחק כדורגל הם דוגמאות אופייניות שבהן יש שונות ברורה בצפיפות האוכלוסייה המשתתפת באירועים אלה. לדברי מקדונלד (2008), הזדמנויות אלה באופן קבוע, אל תמשכו סוג אחד של משתתפים. לכן, הסיכונים עשויים להיות קשורים למחלות הקשורות למזג האוויר, להשפעות מזיקות של תרופות או לפציעה בגלל חברים המנסים להתקרב לבמה. ברדלר ואח '. (2008), הגיע למסקנה כי לאירועים פוליטיים, למשל, מוסכמות של מפלגות פוליטיות עשויות להיות כרוכות במספר סיכונים. זה כולל טראומה או השפעות רעילות של דיכאון הקשורות למחאה פוליטית או לאירועים הקשורים לטרור. בקררה-פרננדז ואח '. (2008) ציינו כי ניתוח מרחבי של GIS תקף ביישומים אלה, כפי שהוא מספק:

ציון הפצת אנשים סביב קרבת האירוע.

ניתוח היקף וגישה למיפוי פינוי במקרה של מקרה חירום.

קביעת עמדות ותנועת אכיפת החוק בתחום.

ניתוח דפוס ההתפתחות של המונים.

תמיכה בקבלת החלטות יעילה על פינוי ותגובה למצב חירום.

טֵרוֹר

קוואן ולי (2005) הראו כי פיגועי הטרור על מרכז הסחר העולמי (WTC) בניו יורק והפנטגון ב -11 בספטמבר 2001, לא השפיעו לאחרונה על מבנים רב-רמתיים במרכז עירוני. הם גם השפיעו מסביבתם ברמת הרחוב בדרכים שהפחיתו את מגבלות הזמן למהירות התגובה לחירום. היכולת להשתמש ב- GIS 3D מתקדם לקראת התקדמות וביצוע מערכות תגובת חירום מבוססות GIS. העובדה הייתה דחיפת תגובה חירום מהירה לפיגועי טרור על מבנים רב-רמתיים (למשל, מבני משרדים מרובי קומות). עיצוב מערכת ונתוני מסגרת מראים שמאפשרים את יכולות ההובלה הקרקעית עם הקורסים הפנימיים בתוך מבנים מרובי רמות לתוך GIS תלת ממדי מוגן. נושאים של שימוש בשלבי ייצוג הניתנים להתאמה נדונו גם הם, במיוחד התנאי המוקדם לתכנית התגובה המרוחקת והרב -תכליתית. פונקציות תמיכה קריטיות בהחלטות נבדקו יתר על כן תוך התייחסות מיוחדת לניצול חישובי הדרך המוגבלים ביותר המבוססים על מסגרת. שימוש בבדיקה של נתוני מבנה תלת -ממד צפוי מראה מאגר נתונים של GIS לאזור מחקר סמוך הודגם על ידי קוואן ולי (2005). המחקר מצביע על כך שעיכוב התגובה בתוך מבנים רב-רמתיים יכול להיות ארוך יותר משהדחייה הנגרמת על מסגרת התחבורה היבשתית יכולה להיות בעלת פוטנציאל להקטין באופן מרשים את הדחיות הללו.

ג'ונסון (2003) הוכיח כי בעת משבר, למנהלי האסון יש את המחויבות הנדרשת בנוגע לניהול מהיר ומתאים של כל מצב שעלול לקרות. יישום GIS מותאם נמסר תוך בחינה מבוססת קצרה של אירוע קטסטרופה שהקל על ריכוזי ההמונים הנבדלים נכון לרמת החדר. יישום מערכת ניהול החירום של GIS (GEMS) הוא מבנה חכם שיש להשתמש בו כחלק ממרכז פעולות החירום (EOC) כדי לסייע בכותרת התגובה. במקרה של אסון שצריך לקרות, ניסיונות ההתערבות וההחלמה יכולים להתמקד בתחילה בתחומים הבסיסיים ביותר של ההתכנסות הגדולה ביותר של אנשים.


מרכז GIS של PSNRU

מרכז המידע והטכנולוגיה הגיאוגרפית של אוניברסיטת המחקר הלאומי של מדינת פרם (GIS מרכז PSNRU) הוקם בספטמבר 2000, על בסיס מחקר מדעי של אוניברסיטת פרם סטייט, בהחלטת מועצת התיאום לפיתוח מערכות מידע גיאוגרפיות של הציבור. הרשויות (GIS PA) של אזור פרם. יצירת רשת של מרכזי GIS התקיימה על פי תפיסת ה- GIS PA של אזור Perm לשנים 1999-2001, שאושרה על ידי מושל האזור בין 22.03.99 № 93, ותוכנית GIS PA של אזור Perm לשנים 2000-2001 ., מאושר על ידי מושל האזור מתאריך 31.12.1999 № 223.

מספטמבר 2000 עד אוקטובר 2005 היועץ המדעי של המרכז היה סגן הרקטור הראשון של האוניברסיטה, דוקטור למדעי הטכני ולדימיר מ. סוסלונוב. מאז פברואר 2006 ועד היום היועץ המדעי הוא סגן הרקטור הראשון של PSNRU, דוקטורנט, פרופסור חבר ולרי א. שרסטנב.
סרגיי ו 'פיאנקוב, המועמד למדעי הטכני, פרופסור חבר, עמד בראש מרכז GIS.

מרכז GIS החל לממש את פעילותו המדעית והמעשית בספטמבר 2002, לאחר שהופיעה רשימת אנשי הצוות וההסכמים הראשונים לביצוע עבודות מחקר. המרכז קיבל רישיון ב- 15 באוקטובר 2002 על ידי Roskardography RF № URG-00596 לפעילויות הבאות:

 • יצירה ותחזוקה של מערכות מידע גיאוגרפי למטרות מיוחדות
 • ביצוע, עדכון, הכנה לפרסום, מהדורה, העתקה בגרפיקה, דיגיטלית (אלקטרונית) וסוגים אחרים של מפות, תוכניות ואטלסים נושאים, נושאים למטרות מיוחדות
 • הכנת, עדכון, הכנה לפרסום, מהדורה, העתקה בגרפיקה, דיגיטלית (אלקטרונית) וסוגים אחרים של לוחות שנה, מדריכים ופרסומי קידום מכירות ומידע אחרים על בסיס קרטוגרפי או עם השימוש בו
 • ביצוע פרויקטים של מחקר ועיצוב ניסיוני בתחום טכנולוגיית GIS.

מאז החל מרכז GIS בפעילותו בשטח אזור פרם. המחלקה להגנת הסביבה באזור פרם הפכה ללקוחה העיקרית של פרויקטים. יש לציין שלוש עבודות בין פרויקטי המחקר הראשונים שפותחו מאוחר יותר והפכו לתגובה הכללית של מרכז GIS:

 • "ייעוד אזור הזרע לפי הסיכונים האקולוגיים של מקרי חירום טבעיים וטכנולוגיים-טבעיים: שטח ייעוד הקמת בנק נתונים למערכת המידע הגיאוגרפי של הרשויות הציבוריות (GIS PA) “
 • “The creation of a digital model of the Kamskoye and Votkinskoye reservoirs relief bottom to conduct the monitoring subsystem of water biological resources within ecological monitoring framework.”
 • “The structuring and creation of thematic layers of the environmental section of GIS PAof Perm region: quarterly net,Goslesfond and Mezhhozles forestry borders”

The list of customers and activities has recently extended greatly. Currently the main customers are federal, regional, municipal and large business structures:

 • Central administrative board for Civil Defense and Emergencies of Perm Krai
 • FSU “The Kama Basin Water Management”
 • FGU “Kama-Ural basin management for protection and reproduction of fish inventory and the production regulation”
 • Natural Resources, Forestry and Ecology Ministry of Perm Krai
 • Security Ministry of Perm Krai
 • Agriculture and Food Ministry of Perm Krai
 • Management on Environmental Protection of Perm Krai Administration
 • Municipalities of Solikamsk, Berezniki, Krasnovishersk,Tchusovoy and many others.
 • Lt. “Lukoil-Permneft”
 • Lt. “Perm Motorostroitelnuy Zavod”
 • JSC “Institute of Information Systems”
 • PC “Solikamskbumprom”
 • PC “Mineral fertilizers”.

The worked out branches of activity “GIS and natural resources”, “GIS and Safety”, “GIS and Ecology” are confirmed byprofound research projects conducted by the GIS center according to the government order: “Scientific and technical substantiation and development of the program” Prevention of waters detrimental effects and hydrolic engineering construction safety in Perm Krai “(2006) (the regional target program was approved by the Perm krai legislative assembly in January 2007) “Creation of the space monitoring system for forest resources of Perm Krai” (2006-2007) “Creation and maintenance of the ” Forest resources database of Perm Krai ” GIS(2005-2007 )”Creation of the geoinfomation system called ” Forest Resources of PC “Solikamskbumprom” (2008-2009)”Elaboration of the insurance fund of Perm Krai documentation” (2006 – 2007) “Information support of state authorities, local government during the decision-making on public safety, prevention and elimination of natural, technogenic and bio-social emergency situations in Perm Krai municipalities ” (2007 – 2009)“Perm region zoning according to the ecological risks of natural and natural-technogenic emergency cases: territory zoning the creation of a data bank for the geographic information system of public authorities (GIS PA)” (2002-2004), Befor and after flood inspection of Perm Krai Territory (2007 – 2009).

It’s important to mention that a new branch of activity “GIS and agriculture” appeared in 2005. It has been developed in the ongoing project “Creationof space monitoring system based on the earth remote sensing data for the rational use of agricultural lands” (2005-2008).

The agreement to establish municipal geographic information system (MGIS) of Krasnovishersk was set up in 2003, the MGIS Conception of Berezniki was elaborated in 2005 and the tender for the establishment of municipal geographic information system (MGIS) of Solikamsk municipalitywas won in in 2007. Thus, there is another branch of development – the use of geographic information solutions for municipalities management where GIS is an integrating link for users on any possible space, scale or profile levels.

The resources development of the GIS centre of PSNRU in 2013 is as10 times high as in 2002 г.

Nowadays we have creative, professional and contractual relations with reliable partners. ביניהם:

 • GIS Association of the Russian Federation (Moscow)
 • Data + (Moscow)
 • ITC “Scanex” (Moscow)
 • Institute of Water Environmental Problems (Barnaul)
 • Territorial Fund of Information on Natural Resources and Environment Ministry of Russia for Perm region (Perm) and many others.

Since the establishment and the choice of the development priorities we realized the need to create our own training department. In this regard, the Training Center onESRI software (Environmental Systems Research Institute, USA)- the first centre in the Western Urals- was certificated on November 3, 2003. S.V.Pyankov (“Introduction to ArcView», «Advanced Course of ArcView»), Y.N. Shavnina (“Introduction to ArcView», «Advanced Course of ArcView 3”) and A.V. Nekrasov (“Introduction to ArcGIS», Part 1, 2) became the first certified professors. Since that time, we have an opportunity not only to educate and increase the education level of customers in the use of GIS technology, but also the opportunity for our autonomous learning.More than 150 certificates of various courses have beencurrently issued, including the Perm State Universitystaff. Since February 2005 the ESRI Training Center has been a part of the Regional Institute for Continuing Education of Perm State National Research University.

Since 2014 the students are read the most modern courses: “ArcGIS Desktop I: Getting Started with GIS (Part 1)”, “ArcGIS Desktop II: Tools and Functionality (Part 2)”, “ArcGIS Desktop III: GIS Work processes and Analysis ( Part 3). ” Classes are carried on by a certified instructor, Ph.D. Cherepanova E.S.

Our own computer lab on ESRI software training and the use of modern GIS technologies in the substantiation and management decisions making was openedin December 2007 .

The staff of the GIS Center of PSU regularly participates in regional, federal and international conferences. Among them are GIS forums ofthe Russian Federation (Moscow, 1998 – 2010), GeoSibir (Novosibirsk, 2004-2014), Sustainable Development of Territories: GIS theory and practical experience (St. Petersburg, Russia – Helsinki, Finland (2001), Vladivostok, Russian Federation – Changchun (2005), China Khanty-Mansiysk – Yellowknife, Canada (2007), Rostov-na-Donu (2010), Belokuriha (2011), Belgrade (2014) and many others.

I Interregional Scientific and Practical Conference “Software of the spatial development of Perm region” was organized and held by the GIS center of PSU in autumn 2008.The aim of the conference was to develop a regional mechanism for the creation and development of spatial data infrastructure of Perm krai for the benefit of state and local authorities in their management decisions making. At the conference it was decided to make it traditional and annual. The series of the conferences have been held for over 5 years.

The Jubilee International Conference InterCarto-InterGIS – 15 “Perm” – “Gent” was held on the basis of the GIS center of PSU in summer 2009. More than 160 participants from Barnaul, Volgograd, Yekaterinburg, Izhevsk, Moscow, Nizhnevartovsk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Perm, Petropavlovsk-Kamchatsky, Saransk, Tyumen, Khabarovsk and other Russian cities, as well as from Belgium, the UK, Germany, China, Netherlands, the Czech Republic, Estonia, South Korea took part in the conference. They represented organizations that specialize in the field of spatial planning, geoscience, geoinformatics, cartography, geology, mining and oil and gas transportation, higher education. By the beginning of the conference three volumes of its materials had been published, including more than 100 publications.

More than 200 articles, preceding papers and abstracts have been published by the GIS Center staff, 21 of them are included in the list of HAC. The main topics of publications are the creation and use of modern geoinformation methods in spatial tasks decisions.

Much work is done to improve the skills of the GIS center employees. Each of them takes at least 2 courses of ArcView 3.2a, ArcGIS 10.2 training. Besides key specialists are educated in organizations and companies that arethe leaders in the field of geoinformatics in the territory of the Russian Federation:

 • Certificate of participation in the International School of Young Scientists “Computational-informational technologies for environmental sciences: CITES-2007”, 14-25 July 2007 – Y.N. Shavnina (Tomsk State University)
 • Certificate of the course “Basics of ArcGIS Spatial Analyst», October 10, 2007 – Y.N. Shavnina (Moscow, Date +)
 • Certificate of the course “Introduction to ScanMagic», January 2011 – E.S. Cherepanova, A.N. Shikhov (Moscow, Scanex)
 • Certificate of the course “ArcGIS Desktop I, II, III”, April 2014 (Moscow, Date +)
 • Certificate of the course ” Geodatabase Construction”, 2014 – E.S. Cherepanova (Moscow Date +)

Hardware, software, information and technological equipment is purchesed, created and developed. Currently we have the most modern stock of computers and peripheral devices (including plotter, large format scanner, GPS-navigation).

The GIS center consistently, since its establishment, purcheses and develops software tools. We have a certified software of leading foreign and Russian companies-developers in geographic information systems and technologies: ArcView 3.2a (extensions Spatial Analyst 3D Analyst NetWork Analyst) («University set”) ArcGIS 9.2 (extensions Spatial Analyst GeoStatistical Analyst 3D Analyst NetWork Analyst) («University set”) ArcGIS 9.2 (extensions Spatial Analyst) (floating license) ArcEditor (floating license) EDN (floating license) (all software is the software product list of ESRI). ERDAS IMAGINE Professional (extensions: Vector Virtual GIS, OrthoBase, Radar Mapping System, MapSheets) (software products list of ERDAS) («University set”), as well as ScanMagic (Scanex) are licensed software products for data processing of remote sensing (satellite imagery) .

The first regional geoportal for the territory of Perm Krai has been created. We take actions to implement a single geodatabase as the topographic foundation for applied problems solutions at the regional level (modeling of snowmelt, the high waters and floods formation, droughts and flooding prediction and other natural and anthropogenic processes). Weprepare materials for the certification according to FSC standard.

To realize a number of projects in 2006 we purchasedsatellite images of the Perm Krai territory with a resolution of 6 m (2005-2007, IRS LISS), that allowed to identify spatial objects with generalization M 1:50000. In its turn, it extended a broad group of monitoring tasks associated with spatial modeling of changes in vegetation cover, rivers and reservoirs banks processing, illegal anthropogenic impact on the environment. Currently, the entire territory of Perm Krai is covered withimages with a resolution of 2.5 m (M 1:25000) with 1 mdetailed insets.

In 2009 PC “Scientific and Production Corporation” REKOD “and the State Educational Institution of Higher Professional Education” Perm State University “signed the agreement on cooperation in the field of space activity results use (RSA).

One of the main cooperation ares is the joint creation and development of “Space Services Center” on the basis of PSNRU. This decision has led to the creation of the innovationcompany Lt “MICspace technologies and services Center.”

In 2009,the scientific and educational center SEC “Mathematics and cartographic modeling of geosystems and complexes” was established on the basis of the GIS centre. The main goal of SEC is to develop a new scientific and educational structure, aimed at the development of basic research in mathematics and earth sciences, as well as the formation of new training schemes and the organization of education advanced scientific research and high technology.

In 2010, Perm State University received the status of National Research University (NRU) with the program “Efficient environmental management: forecasting technologies and management of natural and socio-economic systems.” Thus, a unique concentration of personnel, ideas, technology and finance appeared, which allowed for the first time in 9 years to conduct the first government funding of applied science and education activity of GIS center of PSNRU.

On February 14, 2011 Interregional Center of Space Monitoring (ICSM)of Perm region was established on the basis of the GIS center of Perm State National Research University. The centreincluded two satellite receiving stations: “Alisa – CK” and “UniScan – 24.” The first station now allows to receive data from two types of satellites: NOAA (POES), MetOp, and the second one- from Modis (Terra / qua), Spot-4-5, and EROS A / B. Thus optical survey has completely covered a number of large-scale remote sensing data as well as a wide range of current thematic tasks.

Currently the received satellite monitoring system is widely used in the investigation of natural-territorial complexes of different hierachical level and territorial coverage. The main advantage of ICSM is information efficiency that can not be obtained when ordering data through INTERNET. Furthermore, it should be noted that the remote sensing methods are significantly more economical ways in comparicon with the traditional spatial data gathering.

TheCenter of Space Monitoring is installed on an “open architecture” principle, that allows,if necessary, to add blocks and modules. The centre configuration on the reciving principles can vary, thatallows to develop the ICSM in time, extending the range of tasks solved by it. The dynamics and the direction of the development is determined by, first, the acute needs of practical problems in the region, secondly, by the existing technical opportunities, and thirdly, by the considerations of economic expediency.

Comprehencive processing of space information and ground-based measurements results is the basis for the target data organisation necessary for decoding and case studies held for the objective information about the current state of the region. The results of processing are integrated into the thematic GIS to conduct a comprehensive analysis and information about the dynamics of positive and negative territorial and object processes. Such information makes it possible to make deliberate decisions that greatly improve the efficiency of regional and local governments in various functioning areas of the entities.

In September 2011, the first base reference station in Perm was put into test operation. It was based on the specialized GNSS-receiver AshTech ProFlex500 (France). This is the first step in the creation and development of a network of base stations in Perm region.

Functioning network of such stations in future will allow tomake engineering and survey works, the imposition of points in nature and field inventory works with centimeter accuracy having only a GNSS-receiver. It will be poccible toreceive coordinates correctionshaving satellite equipment of AshTech brand, as well as the equipment of third-party manufacturers. Due to the integral RTDS-server, it is possible to operate simultaneously with 90 rovers of all brands and broadcast corrections in any existing formats.

Basic reference station is operating in the test mode now, an evaluation of the quality of positioning on the real terrain is done by the rover AshTech ProMark200 in various modes – Static, Stop-n-Go, RTK. The planned accuracy is 10 mm in RTK within the boundaries of Perm and up to 10 cm in most parts of Perm region. The functioning of the basic reference station provides new opportunities for surveyors using satellite GNSS-receivers. First, it is the cost optimization of engineering research – it eliminates the need to purchase expencive private basic station. Second, it improves the quality of field and office works – high precision characteristics of the equipment and powerful but easy to use software of GNSS Solution will quickly and easily handle the materials of field surveys. The third opportunity concernsthe significant time savings for field work – there’s no need to justify the image development, visibility between points: the basic reference station is tied to the local coordinate system once and for the whole period of its operation.

Professionalism, the dynamics of sustainable development, the experience הם the main features of the Geographic Information Systems and Technology Centerשֶׁל Perm State University.


תַקצִיר

River classification is one of the recommendations of the European Water Framework Directive 2000/60/EC, which establishes that classifications should be carried out according to different variables hierarchically organized from a smaller to a larger scale. We suggest incorporating into the Directive’s hierarchical system a geoecological unit (lithotopo unit) that discriminates rivers with similar geomorphological features and ecological funtionality. The lithotopo units are not an alternative to the Directive typology, they are a complement intended to improve it.

Our method is divided into two stages, the first focused on the development of LTUs and the second on their validation. We applied the concept of lithotopo units to a 30,000 km 2 region in the NW of the Iberian Peninsula (Spain) using a Geographic Information System and field work. Seven kinds of lithotopo units were identified for the study area, each with its own geomorphological processes and dynamics, and, as a consequence, particular associated habitats. Cartographic validation was done through the analysis of 122 sample sites distributed in eight basins. Of the five validation variables originally employed, specific stream power and median grain size are the two that yielded the best results. Each kind of lithotopo unit displays a range of values of specific stream power and median grain size that is internally homogeneous but different from that of the other units. The methodology thus produced, which can be applied to other regions, is transparent, objective and quantitative.


מסקנות

This project aims to collect, analyse, digitise and reproduce dispersed laboratory data on physical properties of rocks of Switzerland and surrounding regions that carry geological relevance. The final aim is to provide an organized and controlled collection of data, including estimates of uncertainties and links to original data sources, representative of all the main rocks types of a continental crust. The collection should be able to represent a useful data base for academic studies but also for applicative purposes. It should be open to the wide public and should be able to benefit from input from new data collections.

The SAPHYR dbase centralises, homogenises and sustains otherwise widespread, differentiated and inaccessible laboratory and literature data, and information stored in master theses, and reports issued by Swiss scientific committees, or semi-private data collection. Data are carefully checked for consistency and completeness of information that allows to attribute each data to a geographic location and a specific rock type. The dbase is used to calculate physical properties maps, upon statistical treatment of each data group.

Here we describe as example of presentation of the data, the bulk density and Vp0 maps of Switzerland, as well as the used statistical method to construct these maps from sample data and the methodology behind this approach.

The data collection has been transferred to the Federal Office of Topography swisstopo, with the intent to make the dbase open and accessible online by the swisstopo webpage. In the swisstopo dbase tool there will be physical properties distributions for each lithology group.

The GIS based SAPHYR library should be continuously updated by including new laboratory and literature data and by re-assessing sample characteristics. The more data points included in the database, the more specific lithology groups will form, resulting in an optimised map resolution.


Exploring urban morphology through crowd sourced geographic information

The articles discussed yet another interesting theme of understanding the urban morphology through the prism of crowd sourced geographic information. This topic kindles a great interest because the rapid urbanization and globalization calls for deeper understanding of the patterns interwoven in the urban landscape. Moving beyond understanding the preliminary research along the lines of traffic management and understanding the source of data generation, the articles discuss a wider variety of applications that carried more appeal and charm.

While Crooks et al. Frias-Martinez et al. ליו ואח '. aim to study the urban form and function, they all differ in their approach and content. Crooks et al.’s article serves as an introduction and sets the stage for understanding the research framework and provides a novel ‘bottom approach’ for studying urban activity. However the only concern that I had was the fact that although crowd sourced GIS can serve as an important tool for gaining understanding urbanism. They come with their own set of difficulties when it comes to understanding subjectivities. In a similar vein, in their study, food, sport and entertainment can be categorically classified but not sentiment which is subject to one’s subjectivity. It is never possible to completely comprehend peculiarities and singularities. The authors mention that it had been difficult to obtain individual connotations. My argument is that it is difficult to obtain that even with the advent of modern technology. Their approach of using Flickr to study subjectivity can be called into question and needs further research. In addition, their sample is not representative of the entire civilian community across the world. Also much depends on the attitude of the people participating. VGI is complementing the process, nevertheless helping us make meaningful interpretations and conclusions about our study, but the process is slow and is only in its nascent stages. We still have a long way to go in terms of configuring a way to somehow decipher VGIS data to make authoritative.

Frias-Martinez et al. also study the characteristics of urban landscapes using geolocated tweets. They also allude to the complementary nature of crowd sources geographic data in the research frontier. Their article is very similar to the article by Crooks et al. in the fact that urban landscapes is very similar to urban form and function. One of the issues I that came to my mind was when the authors mentioned that the categories predefined in social networking websites did not allow for explicit classification was of the system’s design structure feeding into the loop of the research work. The design of the system invariably factor into the system a bias because the motive of the designer will be called into question. However, their research work is still worthwhile because their method can be formulated to incorporate other user generated datasets as well.

Liu et al.’s research article in their exploration of the urban land-use pattern and traffic ‘source-sink areas’ modelled along the lines of an ecological study by looking at the balance between drop-off and pick-ups balance vector (DPBV), although very technical presents an interesting alternative to study urban morphology through the lens of implicitly collected geographic information. I found the idea of using geo-information obtained from GPS enabled taxis in Shanghai in China very fascinating. Their reasoning for using GPS data from taxis because of the need to accommodate the peculiar feature attributed to their study area is very convincing. Their study is very significant because most of crowd-sourced study only caters to the developed countries. There have been very few studies designed to study developing economies from the eyes of VGI and making an effort to bridge the digital divide. Hence, their extensive research is commendable not only for their exhaustiveness but also for their study of the implications of the digital and social divide on VGI.

All three articles deserve commendation and merit not only for their informative and educative purpose but also for opening up a plethora of options in the research frontier with regard to VGIS.

Crooks, Andrew, Dieter Pfoser, Andrew Jenkins, Arie Croitoru, Anthony Stefanidis, Duncan Smith, Sophia Karagiorgou, Alexandros Efentakis, and George Lamprianidis. 2014. “Crowdsourcing Urban Form and Function.” כתב העת הבינלאומי למדעי המידע הגיאוגרפי (ahead-of-print): 1-22.

Frias-Martinez, Vanessa, Victor Soto, Heath Hohwald, and Enrique Frias-Martinez. 2012. “Characterizing Urban Landscapes using Geolocated Tweets.”IEEE, .

Liu, Yu, Fahui Wang, Yu Xiao, and Song Gao. 2012. “Urban Land Uses and Traffic ‘source-Sink Areas’: Evidence from GPS-Enabled Taxi Data in Shanghai.” נוף ותכנון עירוני 106 (1): 73-87.


Geoambiente Sensoriamento Remoto Ltda.

GEOAMBIENTE, is a Consulting Engineering Company which aggregates knowledge and value to the business of its clients using GEOTECHNOLOGIES. With a solid experience of many years in the market and professionals with multi-disciplinary background, GEOAMBIENTE always aims to innovation, and it is known as one of the main geotechnology companies in Brazil.

The Company's GIS-IT team develops complete Information Technology Solutions focused on a geographic view. GEOAMBIENTE is a partner of the main market players, such as ESRI and GOOGLE, accumulating in its portfolio several success cases on the conception, development, integration and implementation of corporative GIS systems.

The Company's specialists in Remote Sensing, Cartography and Environmental Analysis developed intelligent solutions for thematic and plani-altimetric mapping, data integration, analysis of multi-varied information and environmental management. The Company applies its knowledge from Geosciences, acting on several market segments, always aiming to create innovative responses and optimized solutions for the needs of its clients. The success of its partnerships with the image distributors Space Imaging, DigitalGlobe and RapidEye, as well as the supply of TeleAtlas databases, guarantee the efficiency of its business model.

GEOAMBIENTE is committed to the excellence of business processes of its clients, with both social-environmental sustainability and the best practices for the development of complete solutions in geotechnologies. GEOAMBIENTE is continually performing significant and growing investments on the development of its System for Quality Management. It is a set of activities and corporative procedures which ensure that GEOAMBIENTE fully complies with the requirements of its clients, of the regulating agencies and of the society, on a structured and monitored way, aligned with the best market practices.

The Company is continuously improving its corporative processes, such as the introduction of strategic planning, using the Balanced Scorecard Pattern, the good practices of Capability Maturity Model Integration (CMMI) for the development of systems, an efficient project management based on the PMBOK, besides the quality control by sampling selection, directed by ABNT (Brazilian Association for Technical Standards), among other actions.

The good performance and quality actions extrapolate the technical area and attain all sectors of the company. Since GEOAMBIENTE exerts an efficient and responsible financial management, it is registered and certified at the database of D&B (Dun & Bradstreet), which is one of the most respected entities for the financial qualification of companies worldwide.

In practice, the excellence at Service Quality is a commitment from GEOAMBIENTE


צפו בסרטון: ArcGIS Desktop 10 Trial Help (סֶפּטֶמבֶּר 2021).