יותר

כיצד אוכל ליצור את ציור ה- svg המקורה לבנייני OSM?


כיצד אוכל ליצור את ציור ה- svg המקורה?

לא הצלחתי למצוא את המקור.

אתה יכול להגיד לי איך לעשות?

http://osmbuildings.org/examples/indoor/


ניתן למצוא את המקור בכתובת http://osmbuildings.org/download.php ובדף הפרויקט של GitHub.