יותר

מידע על אירוע לקו הרוחב והאורך ב- C#


אני מתחיל ללמוד Ready GXP והייתי רוצה לדעת איזה אירוע מקבל רוחב ואורך ומעביר אותם לדפדפן לביצוע ב- C#.