יותר

שגיאת טופולוגיה חריגה במהלך חיזוק SpatialPolygonsDataFrame


ניסיתי לשחזר שאלה אחרונה בנושא ויזואליזציה של נתונים מרחביים באמצעות ggplot2 וקיבל את הודעת השגיאה הבאה במהלךלחזק (עולם, אזור = "ISO3"):

שגיאה: טופולוגיה יוצא מן הכלל: גיאום קלט 0 אינו חוקי: צומת עצמי בנקודה 3980740.7660219339 4277735.2740812832 במספר 3980740.7660219339 4277735.2740812832

יש רעיונות בנושא?


לפי ההערה שלי בשאלה זו, זה קשור לspTransform. פשוט הסר את השורה הפוגעת:

world <- spTransform (world, CRS ("+proj = robin"))