יותר

מייצרים DEM מקווי מתאר ללא נתוני גובה?


קיבלתי טופס צורה עם קווי מתאר, אך אין נתוני גובה. אנו יכולים להניח כמידע ידוע, כי קווי המתאר מסמנים גבהים במדרגות ידועות (נניח, 20 מ '). האם עדיין ניתן לשחזר את מידע הגובה ולבנות את מודל ה- DEM של הקלה, ולהקצות באופן שרירותי את ערך הגובה 0 לקווי מתאר התחלתיים כלשהם? (או ב- ArcMap, או ב- QGis / Grass)


פיתרון אחד יהיה להמיר את קווי המתאר שלך לנקודות במרווח מסוים (אני לא בטוח כיצד לבחור את המרווח באופן אובייקטיבי) ולעשות אינטרפולציה משותפת-קריגית, תוך שימוש בשכבת עזר כמו תמונה מרוחקת של האזור או אחרת מקרוב. משתנה קשור עם גובה (גם כיסוי קרקע עשוי לעשות).